Socialt & hållbart bygg

VILL DU ATT ÄVEN DE SOM BYGGER* SKA HÅLLA I LÄNGDEN?

*Ett hållbart byggande handlar lika mycket om hur yrkesarbetarna mår som hur plankorna, spikarna och betongen är tillverkad. Idag är det tyvärr många yrkesarbetare som jobbar helt utan skydd och rättigheter. Det tycker vi är fel.
Tillsammans kan vi bidra till ett mer hållbart byggande – för företaget, arbetaren och samhället.

Hållbart Socialt Byggande

ExpanderaMeras nya verksamhetsområde

Arbetskriminalitet sprider sig och det har aldrig varit så mycket illegal arbetskraft som vi har idag, inte sällan återfinns detta på statligt finansierade byggprojekt. Aldrig förr har gapet mellan svart och vitt lön varit så stor. Frestelserna är stora då massiva summor med pengar florerar i systemet.

“Då läget är så alamerande och många som gynnas i systemet vill ha kvar det, behövde vi göra något nytt. Jag har talat med kunder om vad vi ser på deras arbetsplatser, oftast leder det enbart till att vi tappar affärer, då många kunder är rädda för att jag skall anmäla det vi ser på arbetsplatserna till myndigheterna”
säger ExpanderaMeras grundare Jessica Löfström.

Vi var därför tvungna att skapa något annat där vi kunde komma åt arbetskriminaliteten utan att riskera att tappa våra kunder. Vi skapade därför verksamhetsområdet – Hållbart Socialt Byggande.

Hållbart och Socialt Byggande

Så här går det till – man kan välja bort delar ur programmet

1. Partner vid upphandling av byggprojekt
Hållbart och Socialt Byggande är part tillsammans med våra kunder ofta kommuner, regioner och allmännyttiga bolag när de skall handla upp en huvudentreprenör.
– Vi hjälper att selektera ut de huvudentreprenörer vi vet håller hög kvalitet har god ordning och reda.
– Vi tillser att klausuler kommer in som gör att vi tillsammans med kunden får tillgång till arbetsplatsen för tex oanmälda kontroller.

 

1 a. Kontroll av underentreprenörer
– Vi kontrollerar de underentreprenörer som föranmäls in till bygget av huvudentreprenörer
– Vi avvisar de underentreprenörer som inte sköter löner och skatter

 

1 b. Oanmälda kontroller
– Vi tillsammans med vår kund gör oanmälda kontroller för att se att enbart de som är anmälda befinner sig på arbetsplatsen

 

2. Partner för KROM och utanförskap
De flesta kommuner har ett utanförskap av fantastiska medborgare som inte fått chansen att komma in i arbetslivet
– Vi skapar tillsammans med kund och huvudentreprenör praktikspår på arbetsplatsen
– Vi gör urval av kandidater till praktikplatserna av de medborgare som finns i kommunen och som står en bit ifrån arbetsmarknaden

 

2a Skräddarsyr utbildningar
– Vi tillsammans med kommunens skola skräddarsyr utbildningar så att praktik varvas med teoretiska utbildningar

 

2b Följer upp och handleder
– Vi följer upp och handleder de som går i utbildningen så att de klarar programmet och går ut som till arbetsmarknaden med den kunskap och utbildning som behövs för att få arbete

 

2c Matchar arbetssökande
– De som klarat programmet matchar vi mot arbetsmarknaden
– Vi kan även ta över matchning i kommunen i de fall kommunen önskar oss som matchningspartner sk KROM leverantör

 

​För mer information kontakta Jessica Löfström, 070 774 87 58