Så här fungerar det

Bemanning – så här fungerar det

1. Ni ringer eller mailar en förfrågan till oss 

2. Vi kontrollerar vad det är för kunskap och erfarenhet personal ni behöver skall ha och vilka arbetsuppgifter som ska utföras.
Vid inhyrning av personal är det ExpanderaMera som har arbetsgivaransvaret och således vi som betalar lön, sociala avgifter, eventuell sjuklön, helgdagar med mera. Dock är det ni som leder och fördelar arbetet. 

Ni betalar för den tid som personen utför arbete på det aktuella projektet.

Vi har stor flexibilitet när det gäller bemanning – ni kan hyra in allt från en till 100 kompetenta yrkesarbetare i allt från en vecka till hela projekt.

Ni kan också välja att anställa en person som ni haft inhyrd (se hyrrekrytering).

Kontakta oss på 08-530 343 78  eller order@expanderamera.se 

Rekrytering – så här fungerar det

Vi kan hjälpa er hitta personal inom bygg-, anläggnings- och installationsektorn.
Vi tar gemensamt fram en kravprofil och utifrån den söker vi efter rätt person åt er.

ExpanderaMera annonserar, gallrar bland inkomna ansökningar, genomför djupintervjuer, tar referenser och skickar profiler till er på klara kandidater.

När ni får profil på en kandidat ni vill träffa så bokar ExpanderaMera in intervju med kandidaten.

För förfrågan gällande rekrytering kontakta oss på 08-530 343 78 

Hyrrekrytering – så här fungerar det

ExpanderaMera erbjuder möjligheten att överrekrytera personal som ni hyrt in. Vid hyrrekrytering tillämpar vi en rekryteringstrappa där en summa avräknas från fastställt rekryteringsarvode för varje månad som ni hyr in kandidaten. Efter ett visst antal månader kan ni anställa kandidaten utan att ExpanderaMera debiterar rekryteringarvode.

Ni behöver inte initialt bestämma er för ett genomföra en hyrrekrytering utan det är alltid möjligt att överrekrytera en kandidat som ni hyrt in.

Att börja med att hyra in en person är ett bra sätt att prova om personen passar i er organisation – ni har även möjlighet att prova personen på flera projekt och under en längre tid än provanställningens sex månader.

Lämna förfrågan

6 + 3 =