Om Bemanningsbranschen

Arbetsförmedlingens monopol på förmedling av arbeten försvann successivt i och med lagändringar i början av 90-talet och 1994 blev det helt legalt med bemannings- och rekryteringsföretag i Sverige. Sedan dess har utvecklingen gått snabbt och branschen har haft en kraftig tillväxt. Dock har bemanningsföretagen i Sverige fortfarande en liten marknadsandel om man jämför med övriga världen. Detta betyder att vi fram tills nu enbart sett början av bemanningsbranschens tillväxtpotential i Sverige.

Bemanningsföretagen förmedlar arbetskraft mellan olika delar av landet och jämnar ut skillnader i tillgången på arbetskraft. Det är en positiv erfarenhet för de anställda att kunna se nya arbetsplatser och att träffa nya arbetskamrater. Bemanningsföretag agerar ofta som en inkörsport till arbetsmarknaden för ungdomar, långtidsarbetslösa samt nyanlända.

Det är en positiv erfarenhet både för bemanningsföretagens anställda och de ordinarie anställda att få nya impulser och lära sig av varandra.

Om bemanningsbranschen

Auktorisation

ExpanderaMera är auktoriserat av Almega. Detta ger dig som kund bl.a. en garanti för att vi följer lagar och regler. Klicka här för att läsa mer om vad auktorisationen innebär. Givetvis har vi gällande kollektivavtal och är anslutna till lokala Byggmästareföretagen, Byggföretagen, Almega (kompetensföretagen) samt Installatörsföretagen.