Varför ExpanderaMera?

 ExpanderaMera är Sveriges största rekryterings- och bemanningsföretag inom bygg-, anläggnings- och installationsbranschen. 

ExpanderaMera bemmanar och rekryterar till våra kunder:
snickare, betongarbetare, byggnadsarbetare, träarbetare, markarbetare, anläggningsarbetare, installationselektriker, serviceelektriker, hantverkare, byggtjänstemän, byggnadsingenjörer, byggchefer.

ExpanderaMera har ett omfattande nätverk runt om i landet och vår styrka att vi lyckas att rekrytera duktiga medarbetare från olika regioner i Sverige och erbjuda dem ett spännande, utvecklande, omväxlande arbete. 

För bristyrken där kompetensen helt enkelt inte finns att finna i Sverige har vi genom våra mångspråkiga rekryterare kanaler in i de europiska och baltiska länder där specialkompetens finns att tillgå.
Vi talar väldigt många språk och kan därför säkerställa att betyg och intyg stämmer och att de som vi rekryterat har den kompetens, arbetslivserfarenhet och certifikat som krävs för att utföra arbetet. 

Vi är medlemmar i Byggföretagen (tidigare Sveriges Byggindustrier) samt Installationsföretagen och är en rekommenderad bemannings- och rekryteringsleverantör av Byggföretagen och Byggmästareföreningen.

ExpanderaMera är auktoriserat av Almega. Detta ger dig som kund bland annat en garanti för att vi följer lagar och regler. 

ID06

Syftet med ID06 och personalliggarlagen är att motverka svartarbete och osund konkurrens. Att motverka svartarbete, kriminalitet och osund konkurrens och att få en sund byggsektor med konkurrens på lika villkor tycker vi på ExpanderaMera är den viktigaste branschfrågan och något som bör ha högsta prioritet för byggsektorn och dess aktörer. 

Samtliga medarbetare hos ExpanderaMera är utrustade med ID06 och legitimation när de befinner sig på era arbetsplatser. 

GLOBALA MÅLEN för hållbar utveckling

Vi på ExpanderaMera arbetar hårt för att alla skall följa de globala målen och framför allt mål 8 – anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt. 
Tyvärr brister detta runt om i landet på många arbetsplatser och vi alla behöver ta vårt ansvar genom att fråga och säkerställa att arbetare runt om i landet, inte allra minst på din byggarbetsplats, har de rättigheter och den lön de har rätt till enligt avtal.

Här har vi i byggsektorn en bit kvar. 

Samtliga medarbetare hos ExpanderaMera är anställda på rätt kollektivavtal samtliga löner och skatter betalas i Sverige oavsett varifrån vår personal har sitt ursprung.