Om Oss

 

 

 

Välkommen till TYMC

Tyresö Målericentral AB är ett snabbt expanderande, men förhållandevis ungt företag. Inom ledning och personal finns en gedigen yrkeserfarenhet, med många års verksamhet inom måleribranschen.

Vi arbetar mot kommuner, fastighetsbolag och privatpersoner.

Företaget ägs till 50% av grundaren Fredrik Johansson, samt till 50% av Olle Timblands Målerifirma AB. Företaget leds av Fredrik Johansson och Robin Johansson.

Certifierade sedan 2014

ISO Kvalitet 9001

ISO Miljö 14001

ISO Arbetsmiljö 45001

 

Kundservice och miljö

Vår personal och leverantörer är lokalt belägna, vilket minimerar miljöpåverkan avseende transporter.

– Förvaltare och beställare slipper ta emot samtal från hyresgäster som frågar när målaren hör av sig. Vi hör alltid av oss inom avtalad tid.

– Skulle vi få en reklamation, vidtar vi nödvändiga åtgärder per omgående.

– Fakturering sker löpande enligt avtal.

– Det ska kännas tryggt att samarbeta med TYMC.

 

Vi arbetar aktivt med:

Kvalitet

Miljö

Arbetsmiljö

Vår affärsidé

Tyresö Målericentral AB (TYMC) är ett företag som ska leverera måleriarbeten som kännetecknas av påtagligt hög kvalitet, som syftar till att alltid lämna kunden mer än nöjd. Intentionen är att merförsäljning kontinuerligt genereras från nöjda kunders återkommande rekommendationer av TYMC som leverantör. Nöjda kunder är en avgörande faktor för företagets fortlevnad och potentiella expansion. Vi ska vara en kompetent och kvalitetsmedveten partner och leverantör. Det innebär att samtliga medarbetare i företaget, liksom våra underleverantörer måste vara engagerade och delaktiga i arbetet samt medverka i att ständigt förbättra verksamheten.

Vårt verksamhetssystem enligt SS-EN ISO 9001 (kvalitet), SS-EN ISO 14001 (miljö) samt ISO 45001 (arbetsmiljö) är tredjeparts-certifierat sedan 2014. Det innebär att vi säkerställer att våra processer, rutiner och instruktioner är lämpliga och effektiva samt tillämpas fullt ut i organisationen och att våra medarbetare och underentreprenörer är väl införstådda med vårt ledningssystem.

Systemet ska uppfylla standardernas krav och säkerställa efterlevnad av lagar, förordningar och andra krav som företaget berörs av. Genom regelbundna revisioner borgar vi för kontinuerlig optimering av vårt verksamhetssystem, i vår intention att arbeta för 100 % nöjda kunder!

 

Om Oss – Våra åtaganden

Helhetsuppdrag

Ett stort nätverk inom bygg och andra yrkesgrupper gör det möjligt att åta oss helhetsuppdrag. 

 

Varför vi gillar att måla

När vi går in och gör något så syns det att man gör skillnad varje dag.

 

Företaget idag

Idag är vi 30-talet medarbetare i företaget (administration och målare). 

 

Historik – Tyresö Målericentral

Företaget Tyresö Målericentral AB (TYMC) grundades 2012 av Fredrik Johansson, tillsammans med Staffan Adermark.

2019 Huvudkontoret flyttar
Företaget sitter i gemensamma lokaler med Timblads Måleri.

2018 Ny medlem i företagets ledning
Robin Johansson började arbeta i företagsledningen för TYMC. Han kom närmast från Sandå Stockholm där han tjänstgjorde som VD.

2018 Nya lokaler för TYMC
F
öretagets flyttade till Handen/Haninge, Markörgatan 2.

 

2017, 2018 Företaget fick ny delägare
Olle Timblads Målerifirma AB köpte 2017 25% av företaget och 2018 ytterligare 25% så att firman nu alltså äger 50% av TYMC AB. Staffan Adermark planerade att gå i pension och sålde i samband med det sin andel till den nya delägaren.

 

2016, 2017, 2018 – Gasellutmärkelse för TYMC
Varje år utser tidningen Dagens Industri de mest snabbväxande företagen i Sverige. Man gör en helhetsbedömning av alla bolag, där ett antal strikta kriterier ska uppfyllas.

2015  Företagets första ramavtal
TYMC fick företaget sitt första större ramavtal, med Tyresö Bostäder. Idag arbetar firman med flera stora ramavtal som: SKB, Stena Fastigheter, Tyresö Kommun, Botkyrkabyggen.

2015 auktorisering MVK
Tyresö Målericentral blev auktoriserat enligt MVK, Måleribranschens Våtrums-kontroll.

2014 ISO-certifiering
Företaget certifierades för kvalitet, miljö och arbetsmiljö, enligt ISO-standard.

2012 Företagets firma registrerades
I november 2012 grundades  Tyresö Målericentral AB. Fredrik Johansson startade företaget tillsammans med Staffan Adermark. I början arbetade TYMC mot privatpersoner och mindre byggföretag.

Sedan starten har företaget även utfört ett antal projektbaserade uppdrag med brandskyddsmålning.

 

Historik – företagsledare

Fredrik Johansson

2012
Grundade TYMC

2011
Blev arbetschef, närmaste chef till projektledare (under VD) i ett av marknadens större måleriföretag.

2006
Började tjänstgöra som projektledare.

2003
Tog sitt gesällbrev som målare.

 

Robin Johansson

2018
TYMC

2016
Wilhelm Lindén Målerifirma, VD

2004
Wilhelm Lindén Målerifirma, kalkylator och projektledare.

2001
Målerifirma Harry Jacobson, tjänstgöring som kalkylator

2000
AJS Måleri  som Kalkylator

1998
Studier KTH i Haninge ” Högre Måleri Utbildning”

1998
Arbetade som målare i Norge

1988
Yrkesskolan i Oskarshamn, därefter verksam som byggnadsmålare på samma ort