Nasze zaangażowanie społeczne

ExpanderaMera to firma, która uważa, że ważne jest, aby angażować się w kwestie branżowe. Wspólnie z firmami naszych klientów i stowarzyszeniami branżowymi chcemy promować jak najbardziej atrakcyjną branżę budowlaną.

W 2020 roku kupiliśmy i rozdawaliśmy książkę "Vi, Shadows" Autorstwa Elinor Torp.
Książka została rozesłana do wszystkich 349 członków Riksdagu, ale można ją zdobyć, przychodząc do naszego biura na przerwę na kawę. 

Uważamy, że więcej osób musi zdawać sobie sprawę z proporcji nielegalnej siły roboczej, jaką mamy dziś w Szwecji, a przede wszystkim z tego, jak ogromna część nierejestrowanego sektora jest w projekcie budowlanym w pobliżu ciebie, nierzadko finansowanym z pieniędzy z podatków.